Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

Γείωση Εγκατάστασης

Η γείωση επιβάλλεται για τους εξής λόγους:

  • Εμποδίζει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη συσκευών από του να φορτίζονται και να αποκτούν επικίνδυνο δυναμικό.
  • Για να επιτρέπει να περνά δια μέσου της γης ικανοποιητικό ρεύμα, ώστε να λειτουργούν τα μέσα προστασίας.
  • Για να εξουδετερώνει τυχόν δυναμικό, που αν παρουσιαζόταν θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε συσκευές και ανθρώπους.

Επικοινωνία

Καλέστε μας για όλες τις τεχνικές εργασίες του σπιτιού σας

©2023 TYK.gr - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency