Ψυκτικές Υπηρεσίες

Εγκαταστάσεις - Απεγκαταστάσεις κλιματιστικών

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση και απεγκατάσταση κλιματιστικών

  • Αξιολόγηση του χώρου: Η αξιολόγηση του χώρου είναι απαραίτητη για να καθοριστεί το κατάλληλο μέγεθος του κλιματιστικού συστήματος που θα εγκατασταθεί. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις του χώρου, η τοποθεσία των παραθύρων, οι πηγές θερμότητας και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος.
  • Επιλογή του κατάλληλου κλιματιστικού: Με βάση την αξιολόγηση του χώρου, επιλέγεται το κατάλληλο κλιματιστικό για το συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις του πελάτη, οι απαιτήσεις ενέργειας και το κόστος.
  • Εγκατάσταση του κλιματιστικού συστήματος: Η εγκατάσταση του κλιματιστικού περιλαμβάνει την τοποθέτηση του εσωτερικού και του εξωτερικού μονάδας, τη σύνδεση των σωληνώσεων, του καλωδίου ρεύματος και του σωλήνα αποστράγγισης.

Επικοινωνία

Καλέστε μας για όλες τις τεχνικές εργασίες του σπιτιού σας

©2023 TYK.gr - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency