Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

Θερμοσίφωνας - Ηλιακός

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο, την επισκευή και την εγκατάσταση θερμοσίφωνα ηλεκτρικού – ηλιακού

Ο θερμοσίφωνας και ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι συστήματα παραγωγής ζεστού νερού για τις ανάγκες του σπιτιού ή του κτιρίου. Ο συμβατικός θερμοσίφωνας λειτουργεί με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή αερίου για να θερμάνει το νερό που αποθηκεύεται σε έναν κάδο. Ωστόσο, η χρήση αυτού του συστήματος μπορεί να είναι ακριβή.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνει το νερό. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από ένα σύστημα σωλήνων και κάδο ή δεξαμενή αποθήκευσης νερού. Οι σωλήνες περιέχουν μια θερμική υγρότητα, όπως αιθυλενογλυκόλη, που μεταφέρει τη θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία στο νερό που περνά από αυτούς. Το ζεστό νερό αποθηκεύεται στον κάδο ή στη δεξαμενή αποθήκευσης για χρήση στο σπίτι.

Επικοινωνία

Καλέστε μας για όλες τις τεχνικές εργασίες του σπιτιού σας

©2023 TYK.gr - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency