Ψυκτικές Υπηρεσίες

Ψυκτικές Μελέτες Εγκαταστάσεων

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες που αφορούν τις μελέτες εγκαταστάσεων κλιματιστικών

Κάθε μονάδα κλιματισμού μικρή ή μεγάλη θα πρέπει να ελέγχει ταυτόχρονα τα ακόλουθα στοιχεία του αέρα:

  • Τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου.
  • Την υγρασία
  • Την καθαρότητα του αέρα.
  • Την κίνηση του αέρα στο χώρο
  • Μια κλιματιστική μονάδα ή εγκατάσταση, θεωρείται επιτυχημένη μόνον όταν ικανοποιούνται όλοι οι παραπάνω όροι και η στάθμη θορύβου στην παροχή του αέρα είναι στα επιτρεπόμενα όρια που ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κατάταξη των μονάδων κλιματισμού και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων γενικότερα, γίνεται με βάση τα τεχνικά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους όπως:

  • Το σκοπό που εξυπηρετούν
  • Την εποχή κατά την οποία λειτουργούν
  • Την έκταση των χώρων που εξυπηρετούν
  • Τον τρόπο ή τη διαδικασία και το μέσο που χρησιμοποιείται για τον πλήρη κλιματισμό ενός χώρου.

Επικοινωνία

Καλέστε μας για όλες τις τεχνικές εργασίες του σπιτιού σας

©2023 TYK.gr - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency