Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

Προστασία καταναλωτή

Κίνδυνοι ηλεκτρικού ρεύματος

 1. Ηλεκτροπληξία
  • Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου
  • Επικίνδυνα ρεύματα που διέρχονται μέσα από το ανθρώπινο σώμα
 2. Πυρκαγιά
  • Πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρικό τόξο, βραχυκύκλωμα
  • Πυρκαγιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση, καταστροφή της μόνωσης των αγωγών
  • Πυρκαγιά που προκαλείται λόγω υψηλών θερμοκρασιών
 3. Έκρηξη
  • Έκρηξη σε ατμόσφαιρα εύφλεκτων μιγμάτων εξαιτίας σπινθήρων από στατικό ηλεκτρισμό, λειτουργία διακοπτών κ.λπ.

Επικοινωνία

Καλέστε μας για όλες τις τεχνικές εργασίες του σπιτιού σας

©2023 TYK.gr - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency